Embassies in Palestine   Embassies in Palestine

   Brazil 
Address:PO Box 10555 71620 980,
Lago Sull
Brasilia
Phone:322-7352478 / 7351639
Fax:322-7352478
Email:embpalestina@uol.com.br / palestina@uol.com.br


Back to embassies in Palestine
Embassies of Brazil


Home
Copyright © 2019 myembassy.net