Embassies in Ukraine   Embassies in Ukraine

   Serbia 
Address:27 Yosiph Slavenskogo Street
11000
Belgrade
Phone:(+381-11) 3671516, 3671781
Fax:(+381-11) 3671781
Email:emb_sru@mfa.gov.ua/ukr_yu@yubc.net


Back to embassies in Ukraine
Embassies of Serbia


Home
Copyright © 2019 myembassy.net